Člověk a společnost – Pouť


Jaký obraz se vám vybaví, když se řekne slovo pouť? Nejspíš prostranství se spoustou lidí, kteří se pod povykujícími amplióny tlačí u houpaček, kolotočů a stánků s opečenou klobásou. Zůstává otázkou, proč se tato vřava jmenuje pouť. Že by se tím myslel chaotický pohyb od jednoho stánku k druhému? Kdepak. Pro vysvětlení si musíme malinko odskočit do historie. Kdysi putoval zbožný lid v celých průvodech k poutním kostelům, aby se tam účastnil slavnostních bohoslužeb. Velká koncentrace lidí ale přitáhla nejdříve prodavače svatých obrázků a později všeho možného. Přidaly se zábavné atrakce a původně náboženská událost se proměnila ve světskou zábavu.
Zábava, zábava, zábava – té se nám dnes nabízí dost, zejména pokud jde o tu placenou. Pokoj a radost v duši nám však chybí – a přitom za ně Bůh nechce ani korunu!
(2000-02-28, id=14)

PDF verze článku
Zpět na začátek