Člověk a společnost – Znamení lásky


Ještě že se v rádiu hrají písničky o lásce nebo pěkné přírodě. Mezi zprávami o zločinech, hospodářských krizích a politických intrikách alespoň trochu pookřejeme. Vždyť stačí mít jen trochu otevřené oči a uši, aby nám neuniklo, kolik je na světě nemocí, bídy a nespravedlnosti. Kdo nemá klapky na očích a vatu v uších, ten musí alespoň občas nad tímto světem plakat.
Máme nějakou naději na změnu k lepšímu? Refrén jedné písničky nám připomíná, že s láskou má svět naději. Jenže kde tu lásku vzít? Ve svém okolí se obvykle setkáváme spíše s lhostejností a sobectvím. Kde najdeme lásku, která může zachránit svět?
Podívejte se vzhůru na vrchol kostelní věže. Co je tam? Kříž je sice znamením smrti, ale ještě více je znamením lásky. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. To řekl Kristus a to také udělal. Dal nám tím příklad, jak máme jednat, totiž myslet více na druhé než na sebe.
(2000-01-31, id=5)

PDF verze článku
Zpět na začátek