Člověk a společnost – Imagine


Jedna z nejznámějších písní Johna Lennona se jmenuje Imagine – česky přeloženo Představ si. Co si máme představit? Lennon nám v téhle písni předložil svou vizi ideálního světa, kde všichni lidé žijí šťastně a spokojeně. K tomu, abychom se do tohoto žádoucího stavu dostali, však podle Lennona není nutné nic zvláštního vybudovat – spíš je třeba mnoho věcí zrušit. Nikdo nesmí mít žádný majetek, aby si lidé nezáviděli. Nesmí být žádné národy a žádná náboženství, aby se lidé nenáviděli. Lidé by dokonce ani nesměli mít žádné ideály, kterým by podřizovali svůj život. Všechny takové věci totiž vytvářejí rozdíly, a rozdíly jsou – podle Johna Lennona – příčinou lidského trápení. Když budou všichni stejní, tak budou i šťastní.
Můj komentář k této vizi je stručný. Rozdílů se nezbavíme, ať se budeme snažit sebevíc. Měli bychom ale umět spolu dobře vycházet, i když jsme různí. A nejen dobře vycházet, ale mít se skutečně rádi. Ano, i to je ideál, ale s Boží pomocí se stává realitou.
(2000-04-30, id=52)

PDF verze článku
Zpět na začátek