Člověk a společnost – Státní znaky


Státní znaky nebývají příliš originální. V určitých obměnách se na nich setkáváme se stále stejnými náměty – totiž s dravými zvířaty. Vezměte si třeba náš, český znak. Zde najdeme hned čtyři dravce: dva české lvy, moravskou orlici a slezskou orlici. A nejsou to zvířata ledajaká: na hlavách nesou královské koruny, vyplazují jazyky a vystrkují drápy. Podobné motivy bychom našli i na znacích mnoha dalších států. Znáte ale stát, který by měl ve znaku třeba beránka nebo mravence?
Zvířata na státních znacích symbolizují národní ambice. Každý stát chce být silný a nepoddajný. Chce u ostatních budit respekt, když už jim nemůže přímo vládnout. Jsou-li tyto vlastnosti na prvním místě, pak není divu, že to mezi národy tak často jiskří a že se čas od času blýskají meče.
Takový je náš svět a my to nezměníme. Co ale může změnit každý z nás, je atmosféra ve vlastní rodině, na pracovišti, mezi sousedy. I na nás záleží, zda budeme žít mezi soupeřícími dravci, anebo mezi soucitnými a vstřícnými lidmi.
(2000-05-31, id=60)

PDF verze článku
Zpět na začátek