Člověk a společnost – Nezdařený útěk do svobody


Diskutuje se o tom, zda má stát platit alimenty za rodiče, kteří neplní svoji vyživovací povinnost. Důvod těchto úvah je zřejmý. Mnoho rozvedených matek nedostává od svých bývalých partnerů náležitou peněžní podporu na potřeby dítěte. Jistě by si tyto matky polepšily, kdyby dostávaly pomoc alespoň od státu. Kde ovšem stát vezme potřebné prostředky? Patrně z daní, tedy – jinými slovy – od svých občanů. Místo nezodpovědných otců bychom tak měli platit my všichni.
Zamysleme se nad tím: Je dlouhodobým trendem, že se snažíme být stále víc nezávislí. Snažíme se zbavit svazujících vazeb k druhým lidem, stěhujeme se od rodičů, někdy pak i od své vlastní ženy či muže, dokonce prcháme od svých dětí. Chceme být svobodni, ale překvapeně zjišťujeme, že jsme zase svazováni – tentokrát však státním aparátem, který nás nutí k anonymní peněžité vzájemné pomoci.
Zůstává otázka, zda by nakonec nebylo bývalo lepší zůstat uvězněni v poutech rodinných vztahů, než se nechat komandovat státními úředníky. Útěk do svobody se možná příliš nevydařil.
(2005-06-30, id=63)

PDF verze článku
Zpět na začátek