Člověk a společnost – První občánek


Jako obvykle tak i počátkem roku 2000 sdělovací prostředky informovaly o prvním miminku, které se v Novém roce narodilo. Děťátko je sice zdravé, ale stejně má problém: maminka ho krátce po porodu opustila. Není to zrovna nadějný vstup do života. Děti zanechané v porodnicích jsou ovšem jenom tou viditelnou částí ledovce. S mnohem větším počtem nechtěných dětí matky skoncují ještě dříve, než se narodí. Celková porodnost je u nás absolutně nejnižší za celou dobu sledování, což je asi 200 let.
O čem asi nezájem o děti vypovídá? Jádro věci určitě netkví v materiálním zabezpečení rodin, vždyť dříve se v chudších poměrech rodilo mnohem více dětí. Domnívám se, že nezájem o děti je logickým důsledkem naší moderní životní filosofie. Stále více lidí se řídí podle krátkodobého osobního prospěchu. Výchova dětí však přináší mnohé těžkosti a odříkání. A to nám nevoní. Chceme si jen rychle užít – a po nás potopa.
(2000-01-31, id=7)

PDF verze článku
Zpět na začátek