Člověk a společnost – Nezávislý


K naší nové demokracii neodmyslitelně patří volby. Volby do parlamentu, do Senátu, do obecních zastupitelstev a kdoví ještě do čeho. Většina uchazečů o hlasy voličů kandiduje za některou z politických stran. Někteří však kandidují jako nezávislí, a tuto skutečnost často vytahují z rukávu jako nějaký trumf: Podívejte se na mě, já nepodléhám žádnému stranickému aparátu!
Každá karta má svůj rub a líc, a nezávislost může znamenat, že nakonec nevíme, na čem onen nezávislý kandidát vlastně závisí. Nikdo totiž není absolutně nezávislý. A jestliže není odpovědný žádné straně, pak čemu tedy? Svým ideálům? Jaké to jsou ideály? Pokud takového nezávislého kandidáta neznáme osobně, tak nevíme, co od něj můžeme čekat.
Totéž ale platí o každém z nás. I když nejsme závislí rovnou na alkoholu, můžeme být závislí na sladkostech, sexu, na moci peněz nebo jen na pochvale druhých. A být si vědom své závislosti je lepší než se kochat iluzí svobody.
(2000-06-30, id=71)

PDF verze článku
Zpět na začátek