Člověk a společnost – Akustický smog


Možná to také znáte: Před vašimi okny zastaví auto a vyskáče z něj pár mladíků, kteří kamsi zmizí. Budiž, na tom by ještě nebylo nic zvláštního. Zneklidňující je to, že z útrob prázdého vozu k vám doléhá rytmické dunění s takovou intenzitou, že vám od něj nepomůže ani zavřené okno. Anebo pozvete své přátele na příjemné posezení do restaurace, avšak tam vříská rádio tak silně, že si sotva rozumíte. Anebo třeba zvolna stoupáte na horský vrchol v naději na úchvatné panoráma, které se vám nahoře rozevře. U stanice lanové dráhy vás však málem porazí ostrý břinkot dechovky.
Možná to také znáte, a možná se také ptáte sami sebe, proč to všechno. Cožpak už nedokážeme být ani chvíli potichu? Jen tak naslouchat zpěvu ptáků anebo vnímat barvu hlasu blízkého člověka?
Divím se, že výrobci mobilních telefonů do svých modelů ještě nezabudovali rádio nebo nějaký přehrávač. Pak bude co člověk, to jiná muzika!
(2001-07-31, id=78)

PDF verze článku
Zpět na začátek