Člověk a společnost – Zeď (The Wall)


Rocková skupina Pink Floyd se svého času proslavila tématickým dvojalbem s názvem Zeď. O jaké téma šlo? Každý z nás je obklopen jakousi zdí, která ho odděluje od druhých lidí a možná i od vlastního štěstí. Základy té zdi se kladou už v dětství a do výšky roste v letech školní docházky. Podle Pink Floyd je tím hlavním stavebníkem osoba učitele. Hned v titulní písni zní nazlobený refrén dětského sboru: Hej, učiteli, nech nás už konečně na pokoji! Stejně je to všechno jen další cihla do zdi!
Ačkoliv si myslím, že album Zeď docela dobře vystihuje naši situaci, roli učitele asi přeceňuje. Ta zeď vzniká především jako důsledek zklamání ve vztazích, kterou jsou pro mladého člověka důležité. Odmítnutí rodičů, posměch spolužáků logicky vede k uzavírání se do sebe: Proč se vystavovat nepříjemnostem? Raději si svoje pocity a názory nechám pro sebe. A tak z dítěte vyroste člověk zabezpečený, ale současně izolovaný. Člověk, který nakonec třeba řekne, že už nevěří nikomu a ničemu, jen sobě.
Koncert skupiny Pink Flyod končil velkolepým bouráním zdi vystavěné na pódiu. V praxi to ale bývá spíš naopak: jak člověk stárne, stále víc betonu ho obklopuje. Pokud se ovšem nesetká s někým, koho marně hledal ve svých rodičích, kamarádech nebo učitelích, totiž s Ježíšem.
(2001-09-30, id=93)

PDF verze článku
Zpět na začátek