Jaký je Bůh? – Kde se vzal, tu se vzal


Musíme uznat, že Ježíš z Nazaretu představoval pro tehdejší židovské náboženské vůdce obtížný problém. Kde se vzal, tu se vzal, najednou tu byl jakýsi potulný kazatel, za kterým se táhly celé zástupy lidí. Jak to, že ten nevzdělaný syn tesaře Josefa dokázal tak poutavě mluvit? A kdyby jen to, uzdravovat a vyhánět ďábly? Kde se v tom Galilejském zapadákově vzal? Neměl oficiální teologické vzdělání, neměl pověření od uznávaných autorit. Židovští náboženští vůdci se v té době pracně snažili vštěpovat lidem zbožnost, ale tamten – kdekoli se objevil, tam přibíhali lidé, aby ho slyšeli. Židovští vůdci znali léčebné procedury podle Zákona – ten Nazaretský řekl jen slovo a nemoc byla pryč! Řádní učitelé zákona úzkostlivě dbali na pravověrný výklad starobylých textů – tamten nevzdělanec si s Písmem hrál, jako by ho sám napsal! Kde se ten chlapík vzal a odkud měl svoje charisma?
Kněží a učitelé nerozpoznali a nechtěli porozumět, že to jejich Pán, mocný Bůh Izraele, si v prostých šatech špacíruje po venkově a kamarádí se s hříšníky! Že proto není divu, když odvážně vykládá Písmo, uzdravuje nemocné jako na běžícím pásu, jedním slovem vyhání démony, a že tedy celkem logicky není rouháním, když odpouští hříchy! Vždyť kdo jiný by mohl než právě On?
Zašprajcovali se, nepřišli se poklonit, naopak ho prohlásili za nepřítele. Jak je to absurdní a tragické! Ježíšova slova je pobuřovala, ale oni sami učinili něco naprosto příšerného. Rozhodli se zabít Boha – a On jim to dovolil! Nerozpoznali ani to, že na kříži připravili toho nejlepšího velikonočního beránka, jaký byl kdy v Izraeli obětován na odpuštění hříchů. Jaká ironie – díky jim z něho jíme podnes.
(2012-04-08, id=179)

PDF verze článku
Zpět na začátek