Filozofické – K čemu je dobrá víra


„K tomu, abych byl slušným člověkem, přece nemusím být věřící.“ Tak promluvil jeden z mých kolegů v práci a možná měl pravdu. Mohli bychom sice zkoumat, zda jeho slušný život nemá základy v křesťanské víře jeho předků, a ponechme také stranou otázku, zda je opravdu tak slušný, jak říká. Připusťme, že k tomu, aby byl slušným člověkem, víru opravdu nepotřebuje.
Je ale smyslem křesťanské víry dopomoci lidem, aby žili slušný život? Myslím si, že ne. Smyslem víry je uniknout Božímu soudu a trestu. Možná se teď usmíváte: „Jakýpak Boží soud? Vždyť svět se točí pořád stejně a život běží vesele dál!“ Ne tak docela. Podívejte se na své ruce. Vypadají stejně jako před deseti lety? A co ty vrásky v obličeji? Proces stárnutí nám neodbytně připomíná blížící se smrt, a ta je Božím trestem za hřích. Věřící člověk však nezůstane v hrobě navěky. Bude vzkříšen a jeho život bude pokračovat. K tomu ale nestačí slušnost, k tomu je třeba víra v Krista.
(2000-11-30, id=115)

PDF verze článku
Zpět na začátek