Filozofické – Dva kouzelníci


Před Božím soudem stanuli dva nebožtíci, aby vydali účty ze svého života. Bůh se otázal prvního z nich: „Nuže, synu, pověz nám, jak jsi žil a co jsi dokázal!“ On odvětil: „Ctěný soude, celý život jsem zasvětil duchovním hodnotám. V meditacích jsem strávil úhrnem 30 let svého života. Ovládl jsem dokonale svou mysl i tělo. Umím např. zastavit dech až na tři dny, vyprostit se ze sudu vhozeného do vody a ovládl jsem i umění levitace. Jsem přesvědčen, že Ti teď budu schopným pomocníkem.“
Nejvyšší uznale pokýval hlavou a obrátil se k druhému muži: „A co ty, synu, co ty jsi v životě dokázal?“ „Inu, Pane, skoro nic. Měl jsem sice velké plány, ale také smůlu. Nacisté mě zavřeli do koncentráku a tam jsem také skončil.“ Bůh se ho otázal: „Jak to, vždyť tebe přece popravit nechtěli!“ – „Ano, nebyl jsem na seznamu. Ale přihlásil jsem se místo kamaráda. Měl doma ženu a děti. Já byl sám a bylo mi ho líto. Tak jsem šel do plynu místo něho.“
Soudce se otázal přítomných: „Co myslíte, který z těchto dvou je větší kouzelník?“
(2001-12-31, id=120)

PDF verze článku
Zpět na začátek