Filozofické – Zdraví


Čím jsme starší, tím více si ceníme svého zdraví. K životnímu jubileu anebo jen tak k novému roku si přejeme „hlavně zdraví“. Zdraví je samozřejmě obrovská hodnota, avšak je skutečně tím nejdůležitějším? Nad zdravím už není nic?
Jednou z nejznámějších operních árií v našich končinách je úvodní píseň vesničanů z Prodané nevěsty: „Proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dá … “ Tehdy si lidé ještě uvědomovali, že zdraví je Boží dar. Ten, kdo nás stvořil, nás také udržuje při životě a podle svého rozhodnutí nás povolává na věčnost. Nejen zdraví, život sám je Boží dar. Život zdejší i ten, který na nás čeká za branou smrti. Bůh je nakonec dárcem všech dobrých věcí. Takže přání „hlavně zdraví“ bych trochu poopravil: „přeji vám hlavně zdravý vztah s Bohem“!
(1999-12-31, id=128)

PDF verze článku
Zpět na začátek