Filozofické – Mistři světa


S některými lidmi mám problém. Sám pro sebe jim říkám mistři světa. Nemyslím tím, že by byli přeborníky v některé sportovní disciplíně, to vůbec ne. Jsou to obyčejní lidé, kteří na první pohled vypadají docela normálně. Při bližším seznámení se ovšem projeví něco zvláštního v jejich povaze. Není snadné popsat, co to vlastně je, a tak se pokusím na to jít oklikou.
Představte si děti, zejména ty v předškolním věku. Co je činí tak roztomile dětskými? Jsou bezprostřední, vyjadřují se spontánně, prostě co na srdci, to jazyku. Zejména ale chci zdůraznit to, že se dívají na svět udiveně, takříkajíc s otevřenou pusou. Jsou zvědavé a hlavně zvídavé, nebojí se vás zeptat na cokoli v prosté důvěře, že se dozví pravdu. Touží vždy o kousek víc porozumět, jak je to s tím divuplným světem okolo nich.
Dospělý člověk je jiný – má za sebou školy a mnoho vlastních zkušenosti a světu kolem sebe se už ani moc nediví. Podléhá pokušení si myslet, že vlastně už téměř všechno ví, že má prokouknuté nejen lidi kolem sebe, ale i světovou politiku. Není to ale jen iluze?
Mistry světa nazývám ty, u nichž je tento postoj zvlášť zřetelný. Myslím na ty, kteří – jak se zdá – mají ve všem jasno, a proto se nepotřebují ptát na názory druhých. Tito lidé přirozeně chtějí spíš poučovat nebo vychovávat než naslouchat.
Někteří lidé mohou mít i skálopevná přesvědčení morální a náboženská; a přece (nebo snad právě proto) říkal pán Ježíš svým učedníkům:
Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.
A apoštol Pavel dodává:
Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba.
Jak pomoci mistrům světa? Není to tak, že pevná přesvědčení se těmto lidem stala pevností, v níž se skrývají, obrněni před možností dalšího osobního růstu?
Mohu ale udělat něco jiného: dát pozor na to, abych se sám nestal mistrem světa. Abych neustrnul v tom, co jsem už poznal, abych nezapomněl, že se mohu mýlit (a jistě se v mnohém mýlím), a hlavně abych se nepřestal dívat na Boží svět s pusou otevřenou údivem.
(2013-04-07, id=194)

PDF verze článku
Zpět na začátek