Filozofické – Které moci slouží náboženství?


Existuje názor, že náboženství není v podstatě nic jiného než účelově vytvořeným nástrojem vládnoucí moci k udržení poddajnosti lidu. Je to tak?

Na jednu stranu je pravda, že zejména novozákonní texty obracejí pozornost věřících k duchovním aspektům života, k naději na lepší budoucnost v nebi, a s ohledem na současnost vybízí spíše k pasivnímu přijeti stávajících životních podmínek. Jinými slovy, Bible říká, že není třeba se příliš starat o zlepšení života v pozemském království, když je už na dohled mnohem lepší království nebeské. Vládnoucí moc se tedy křesťanů bát nemusí, jejich víra je nepolitická a stát nijak přímo neohrožuje.
Na druhou stranu se můžeme ptát, která vládnoucí moc si náboženství přála, na čí objednávku bylo náboženství vytvořeno. Podívejme se nejdříve na náboženství Starého zákona, z nějž křesťanství vychází. Kdo vládl ve starém Izraeli? Králové – ale ti jsou většinou biblickými texty kritizováni. Tedy snad kněžská třída? Mnozí kněží jsou ale také předmětem kritiky. Tedy proroci? Ano, ti jsou původci značené části starozákonního textu, ale to byli spíše podivíni žijící na okraji společnosti bez přímého vlivu na trůn. A pak, Bible kritizuje mnoho tzv. falešných proroků. Kdo tedy zbývá?
Hlavní postava Nového zákona, Ježíš Kristus, byl s tehdejší vládnoucí mocí v neustálém konfliktu. Autoři apoštolských listů žili v době, kdy nově vznikající církev byla v Římské říši nepochopena, často krutě pronásledována. Ani římský císař tedy nemohl být objednatelem křesťanství.
Která moc mohla mít zájem na vzniku náboženství? Je ještě jedna možnost, která se ale skeptikům nebude líbit: Náboženství mohlo vzniknout na Boží objednávku. Proč? Bůh je totiž jedinou mocí, které jde Bible, jak se říká, na ruku. Jen Bůh je líčen zcela a konzistentně pozitivně a všichni jsou vyzývání k poslušnosti jeho vládě.
Proto si myslím, že náboženství prostě a jasně slouží Boží moci. A to je nakonec docela logické vysvětlení, nemyslíte?

(2014-01-12, id=208)

PDF verze článku
Zpět na začátek