Filozofické – Proč bychom se netěšili…


Proč bychom se netěšili… zpívají bujaře vesničané v opeře Prodaná nevěsta. A protože je právě posvícení, dodávají …když nám Pán Bůh zdraví dá.
Současní vesničané už na posvícení nechodí, natož aby si zpívali když nám Pán Bůh zdraví dá. Mají na zdraví nový recept. Starají se, aby si zajistili dobré zdraví pečlivým výběrem potravin. Dávno totiž zapomněli na slova z Kristova evangelia:
Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? (Matouš 6:27)
Dnešní lidé už nežijí s dobrým Bohem, který dává zdraví, ale spíše se lstivým Ďáblem, který jim v plných regálech supermarketů podstrkává lákavě zabalené jedy. A těm je třeba se bránit.
Dnešní vesničané, stejně jako jejich městští kolegové, žijí v pohodlném, ale zároveň nepřátelském světě. Nikomu a ničemu nevěří, všeho se obávají a před vším se brání. Nebylo to tak ale vždy. Svět naši předků sice sice zdaleka nebyl tak pohodlný jako ten náš, ale byl vnímán jako od Boha připravený příbytek, i když jen dočasný. Jídlo a pití, stejně jako dobré zdraví, bývalo přijímáno s vděčností jako dar od nebeského Otce. Proč by se tedy netěšili?
(2014-06-22, id=219)

PDF verze článku
Zpět na začátek