Filozofické – Co je pravda?


Co je pravda? Tuto památnou otázku položil kdysi Pontský Pilát Ježíši Kristu. Dodnes se lidé snaží na ni najít odpověď. Někteří se opírají o objektivní fakta a upozorňují, že pravda musí být logická. Jiní těm faktům zas tolik nevěří a spíše sází na svou zkušenost. Další jdou ještě dál a tvrdí, že pravdu není možné nijak dokázat, ale musí se jí jedině věřit. Odtud pak není daleko k názoru, že pravda je prostě to, co mi přinese prospěch.
Někteří se pokusili tento zmatek rozseknout tvrzením, že pravdu vůbec není možné poznat. Jenže právě tím, že svůj názor vyřkli, ho také sami popřeli. Vždyť je-li pravda nepoznatelná, pak o ničem nemůžu říci, že je to tak a tak.
Tedy co je pravda? Ten muž, kterému byla Pilátova otázka adresována, na ni také odpověděl, když řekl: Já jsem pravda. Pravda je to, čemu se nelze vyhnout. A před svým stvořitelem a soudcem opravdu neuteče nikdo z nás.
(2001-01-31, id=3)

PDF verze článku
Zpět na začátek