Filozofické – Kdo je zloděj?


Význam i docela běžných slov se s časem může měnit. Například takové slovo zloděj – co vlastně znamená? Někdy slýchám, že zlodějem je ten, kdo požaduje příliš mnoho za své služby nebo zboží. Tak někdo považuje za zloděje telefonního operátora, protože má příliš drahé tarify. Jiný označí za zloděje provozovatele veřejných záchodků, protože chtějí příliš mnoho za tělesnou úlevu.
Trochu mi to nesedí – myslel jsem, že zlodějem je ten, kdo vezme něco, co patří jinému. Třeba někomu ukradne peněženku nebo auto – to je typický zloděj. Jenže co když si třeba nelegálně zkopíruju film nebo počítačový program, já něco získám a jinému to přitom neubude… to jsem také zloděj? A co myslíte, dá se někomu ukrást třeba čas?
Není snadné přesně určit, co je zlodějina a kdo je zloděj. Vrátíme-li se ale k samotnému slovu zloděj, získáme úplně obecný pohled: zlodějem je ten, kdo dělá zlo. V převládajícím způsobu myšlení nám tato definice mnoho nepomůže, vždyť kdo určí, co je zlo? Každý přece má svou vlastní pravdu. Jenže – copak to nebyl právě strom poznání dobrého a zlého, jehož ovoce jedli Adam s Evou? Tak bychom pak ale měli o dobru a zlu přece jen něco vědět, nebo alespoň tušit …
Kdo věří, ten ví, že Bůh je soudce a ten ví jistě, co je dobré a co zlé. V jeho očích je každý člověk, každý z nás někdy dobroděj a jindy zase zloděj.
(2010-05-31, id=53)

PDF verze článku
Zpět na začátek