Filozofické – Bezdomovci


Dospělí po práci, školáci ze školy, turisté z výletu – všichni se vracejí domů. Jen bezdomovci se nemají kam vrátit, nepočítáme-li za domov nádražní čekárny či přiležitostné ubytovny.
Z jiného úhlu pohledu je ovšem bezdomovců mnohem víc. Vždyť celý lidský život je jedním velkým výletem, anebo jednou velkou školou anebo dlouhým zaměstnáním. Tak dlouhým, že nás pomalu ani nenapadne, že jednou se taky budeme muset vrátit. – Jenže kam? Do matčina lůna už to nepůjde. Tedy do hrobu? Hřbitov že je naším domovem? Dejte pokoj!
Předtím, než Ježíš Kristus odešel do nebe, řekl svým učedníkům, že jim jde přichystat příbytky. Tím ale nemyslel hřbitovní kobky, ale ulice plné radostného veselí. Věčným domovem pro Kristovy učedníky je totiž město Nový Jeruzalém. Je to příležitost i pro vás – chcete mít své trvalé bydliště v Novém Jeruzalémě anebo raději zůstanete bezdomovci? Rozhodnutí je na vás.
(2000-05-31, id=59)

PDF verze článku
Zpět na začátek