Filozofické – Jak nemoc uzdravuje


Máte rakovinu. Co asi probleskne hlavou člověku, který uslyší z úst lékaře takovou diagnózu? Na co asi myslí v následujících dnech a týdnech? Dost možná, že mnoho lidí si teprve teď v plné vážnosti uvědomí, že život má svůj konec, a ten může být nečekaně blízko. Mnohé plány přitom vezmou za své a životní priority získají nové pořadí. V centru pozornosti již není vytoužená dovolená u moře, ani nákup nového auta či rekonstrukce bytu. Do popředí se dostává zdravotní stav, nemoc a její léčba. Nový náboj možná dostanou vztahy s blízkými lidmi, znovu se objevuje cena rodiny – vždyť společně prožitého času třeba už moc nezbývá. To, co bývalo všední a samozřejmé, se najednou stává vzácným.
Ale což to není zdravější pohled na život, než jaký pěstuje mnoho lidí zdravých? Není snad otázka vlastní budoucnosti důležitější než hromadění prchavých zážitků? A nejsou snad vztahy s druhými lidmi tím nejcennějším majetkem? Jsou, ale zdraví lidé na to snadno zapomínají. Ztrácí potřebný nadhled nad věcmi povrchními a zapomínají na to, že i jejich cesta má svůj konec. A to není zdravé.
(2005-06-30, id=64)

PDF verze článku
Zpět na začátek