Manželství a rodina – Král Rechabeám, správný muž


Četl jsem, že dospělý muž by si měl ve svém rodinném životě postupně osvojit několik rolí: měl by být nejdříve manželem, poté otcem a nakonec patriarchou. Tyto role vyrůstají jedna z druhé, přirozeně je muž nejdříve manželem a potom otcem. Pojmy manžel a otec nám jsou celkem jasné, ale patriarcha? Je to role, v níž muž vystupuje jako hlava širší rodiny, jako ten, kdo je uznáván nejen svou ženou a dětmi, ale i svými vnoučaty. Patriarcha miluje nejen svou vlastní, ale i širší rodinu, a podle svých možností o ni pečuje. Je tím, ke komu je vždy možné přijít s prosbou o radu či pro nějakou jinou pomoc.
Král Rechabeám prožil svůj život poněkud ve stínu svého otce, slavného krále Šalomouna. Jako novopečený panovník se uvedl dost nešťastným způsobem, který vedl k rozštěpení říše na Judsko a severní Izrael. Přesto si ve svém osobním a rodinném životě nevedl špatně. Na konci 11. kapitoly 2. knihy letopisů o něm čteme, že si vzal mnoho žen – tak velily tehdejší zvyklosti, snad by se dalo povědět, že to patřilo ke královským povinnostem. Nicméně Písmo připojuje zajímavou poznámku, že Maaku, dceru Abšalómovu, Rechabeám miloval nade všechny své ženy a ženiny. Tento postřeh napovídá,že mnohoženství – jakoliv může vypadat zejména pro muže lákavě – není přirozenou formou vztahu mezi pohlavími.
Rechabeám zplodil pomocí svého harému 28 synů a 60 dcer. Na naše zvyklosti je to, pravda, příliš početná rodina, ale král se o ni dokázal postarat: jednoho ze synů vybral jako svého nástupce a ostatní rozmístil do opevněných měst po svém království. Bohatě je zaopatřil nejen materiálně, ale postaral se jim i o manželky.
A tak se zdá, že Šalomounův syn přece jen zdědil kus otcovy moudrosti – stal se nejen dobrým manželem a otcem, ale i patriarchou rodu. Byl zkrátka správným mužem. Tím může být vzorem pro všechny současné muže, kteří si často chtějí jen užívat, ale nemají zájem být manžely ani otci, natož pak patriarchy.
(2012-12-16, id=188)

PDF verze článku
Zpět na začátek