Velikonoční – Ježíš na Mariině klíně


Podle tradice bylo Ježíšovo mrtvé tělo po sejmutí z kříže položeno jeho matce do klína. Jako miminko Ježíš jistě často na Mariině klíně spočíval. Chovat zdravé dítě je pro matku štěstím, ale mít na svém klíně mrtvé tělo dospělého dítěte je strašné. Tím spíš, že šlo o dítě, od něhož mnoho očekávala, vždyť sám anděl jí řekl:
Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. (Lk 1:31-33)
A tohoto Ježíše teď drží mrtvého na svém klíně, popraveného jako zločince. Těžko si můžeme představit větší bolest v srdci i větší zmatek v hlavě. Vypadá to na selhání Božího zaslíbení, na totální debakl. Tak jako se tenkrát zeptala: Jak se to může stát, když nežiji s mužem?, tak se chce teď zeptat: Jak se to může stát, když je mrtvý?
Jenže zatímco Marie smáčí slzami mrtvé tělo, její syn již zvěstuje spasení duším v podsvětí. Zanedlouho ho znovu uvidí a připomene si, že zaslíbení stále platí, protože u Boha prostě není nic nemožného.
(2013-04-07, id=193)

PDF verze článku
Zpět na začátek