Velikonoční – Vrátil se, odkud přišel


Ježíšovi nepřátelé se chtěli tohoto nezvaného proroka zbavit. Dělal jim samé nepříjemnosti a to nejhorší bylo, že je haněl na veřejných místech přede vším lidem. To přece nemohli jen tak nechat být. A protože ho nedokázali umlčet argumenty, rozhodli se, že mu zavřou ústa nadobro. Nechají ho odsoudit a popravit – a on se vrátí, odkud přišel.
Jak si usmysleli, tak provedli. Ježíš na kříži zmlkl a oni doufali, že navždy. V hrobě už jim škodit nebude.
Zprávy o prázdném hrobě a Kristově zmrtvýchvstání pak na ně musely působit Jako noční můra. Cožpak se ho nikdy nezbaví?
Teprve po dalších 40 dnech se Ježíš opravdu vrátil, odkud přišel – ne ovšem do země, ale do nebe. Daleko, předaleko, skrze hvězdy se vrátil na svůj trůn. Tam je jeho domov.
Nebyl to ústup poraženého, ale návrat vítěze. A jako kořist si sebou bere nás, kteří jsem na něho vložili svou naději.
(2017-05-28, id=265)

PDF verze článku
Zpět na začátek