Vánoční – Na Tři krále


Dítě Josefa a Marie bylo na první pohled jako každé jiné. A přece jeho první dny na tomto světě byly v mnoha ohledech neobyčejné.
Betlémští hoteliéři pro ně neměli místa, a tak se narodilo v chlévě mezi dobytkem. Tato nouze měla i své výhody – dobytčata mu svým teplým dechem vykouzlila jakýsi přírodní inkubátor.
Začaly též chodit návštěvy – hned první noc přišli nějací pastýři, to prý anděl je poslal, aby se podívali na svého spasitele! A hleděli jak u vytržení na dítě spící v jesličkách.
Josef s Marií se kvůli dítěti zdrželi v Betlémě déle, než původně zamýšleli. Po několika dnech přišla další návštěva – tři cizinci, klaněli se a přinesli dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ne pro představené města, ani ne pro Josefa a Marii, jejich úcta a dary patřily miminku, které zatím vrnělo a všelijak neuspořádaně vrtělo ručkama a nožkama. Jsou to dary pro nového krále, pověděli cizinci a zase odešli.
Třetí návštěva už rodinku v Betlémě nezastihla. Naštěstí. Kruté meče pobily v Betlémě chlapečky mladší dvou let. Pro jistotu všechny, leč stejně marně. Malý Ježíš už byl daleko v Egyptě a zrovna se učil chodit.
Na první pohled dítě jako každé jiné. Betlémští pastýři, cizinci z východu i jeruzalémský král Herodes ale věděli svoje. Ano, i dospělý Ježíš byl jedněmi uctíván a druhými nenáviděn,a tak je tomu podnes a nejspíš i bude. Přidejme se k těm prvním a pojďme se dnes i my poklonit dítěti v jesličkách.
(2013-01-06, id=190)

PDF verze článku
Zpět na začátek