Vánoční – Vánoční radost „pro všechen lid“


Zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
To řekl anděl pastýřům pasoucím svá stáda poblíž Betléma, a dodal:
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán!
Anděl zaslíbil vánoční radost pro všechny. Přesto mnozí nevidí, nechápou, neradují se. Kde se stala chyba? Mýlil se snad anděl? Nepotřebují snad naši současníci spasitele, svého zachránce?
Novorozeně v jesličkách je sice radostí pro své rodiče, nicméně tak, jak je, nikoho nezachrání. Vždyť samo potřebuje veškerou péči! Jenže narozením příběh nekončí, teprve začíná. Ježíšek musí dospět, musí ovšem i zemřít, ale také vstát z hrobu. Teprve tak se stane Spasitelem smrtelníků. Vánoce bez Velikonoc opravdu nejsou důvodem k veliké radosti.
Proto nezbývá než znovu a znovu připomínat, že se nenarodilo jen malé roztomilé děťátko, ale i zbídačelý odsouzenec umírající na kříži. Že se narodil ten, který zvítězil nad smrtí. Tím otevřel bránu věčného života nejen pro sebe, ale i pro všechen lid. A v tom je ta radost.
(2015-11-02, id=253)

PDF verze článku
Zpět na začátek