Vánoční – Největší dar


Mágové z východu, takzvaní tři králové, přinesli narozenému Ježíši dary: zlato, kadidlo a myrhu. Snad bychom se mohli ptát, který z těchto darů byl největší. Snad zlato, symbol bohatství a moci? Zlato se jistě mohlo hodit – vždyť již brzy se museli vyda na cestu do Egypta.
Nebo bylo největším darem kadidlo, potřeba pro kněze, anebo snad myrha, pohřební parfém? To snad ne. Darem ale také mohla být oběť pouti, kterou mudrci podstoupili. Čas strávený na cestě, puchýře na nohou a nejistota hledání. To byl také dar pro malého Ježíška.
Poutníci však přesto nepřišli znavení a sešlí. Naopak: přišli naplnění nesmírně velikou, ano nevýslovnou radostí! Z čeho se tak radovali? Že znovu vidí hvězdu? Že jejich trmácení je u konce?
Zatímco židé v Jeruzalémě byli zprávou o narození znepokojení a vládce Herodes již chystal úkladnou vraždu, byli to právě tito tři pohané, kteří toužili uvidět židovského krále a poklonit se mu. Snad ve své moudrosti viděli nejen jeho hvězdu, ale i spásu, kterou Bůh skrze něj chystá. Jejich vděčná radost mohla být právě tím největším darem.
(2020-01-05, id=279)

PDF verze článku
Zpět na začátek