Ostatní svátky – Svatý Mikuláš


Svatý Mikuláš žil v maloasijském městě Myra ve 4. století našeho letopočtu. Byl štědrý k chudým a dbal na spravedlnost soudů. Odtud pramení tradice mikulášské nadílky, jak ji známe dnes.
Co by si ale svatý Mikuláš počal s námi? Rodiče dárky potajmu podstrkávají andělům, aby nebyli nic dlužni. Děti jsou přecpané sladkostmi a hračky jim padají z plných skříní. Spokojil by se tedy Mikuláš s tím, že by spolu s čerty hrál podomní divadélko? Myslím že ne. Byl by tím, co dřív: zastáncem spravedlnosti, snad nějakým ombudsmanem a také hlasatelem evangelia Ježíše Krista. Čokolády a zábavy přece máme dost, ale naděje a spravedlnosti se nám jaksi nedostává.
(2007-12-31, id=117)

PDF verze článku
Zpět na začátek