Církev – Nedělní karneval


Co je to vlastně za lidi, kteří se v neděli schází na bohoslužbách? Mám dojem, že ani po letech pravidelné docházky to nemusíme vědět. Zvykli jsme si totiž nosit masky, kterými se chráníme před svými bližními. Bojíme se, že pokud jim otevřeme své nitro, tak nám třeba ublíží. Jenže takto nám nemohou ani pomoci.
Přepadený, okradený a zraněný člověk ležící na cestě z Jeruzaléma do Jericha se nakonec přece jen dočkal pomoci, protože neskrýval svou nouzi. Byl ostatně v tak bídném stavu, že ani nemohl. My na tom nejsme tak zle, a tak své rány dokážeme skrývat. Bojíme se, že i my bychom mohli být ignorováni, nebo že bychom třeba spolu s Jóbem museli snášet nemístné a trýznivé poznámky. Jenže dokud skrýváme své bolesti, jistě se pomoci nedočkáme.
A tak je škoda, že v neděli přicházíme spíše na karneval masek, než do shromáždění bližních.
(2014-09-19, id=225)

PDF verze článku
Zpět na začátek