Církev – Boží zlato


Za mého mládí bylo na bankovkách napsáno, že jsou kryty zlatem a ostatními aktivy Státní banky československé. Tento nápis měl osvědčit, že bankovka není jen nějak potištěným, ale skutečně cenným papírem.
Když se ohlížíme na období rozmachu křesťanské církve v dávném starověku, nemůžeme se nepovšimnout jedné věci. Novozákonní spisy svědčí o tom, že kázání hlasatelů Kristova evangelia bývalo doprovázeno Boží mocí. Apoštolové totiž skutečně kráčeli v Kristových stopách: nejen že říkali neobyčejné věci, ale také činili neobyčejné skutky. Tyto divy dodávaly kázaném slovu přesvědčivost.
Čas plyne a věci už nejsou takové, jako dřív. Zmínku o zlatě už na bankovkách nenajdeme a z křesťanských kázání se namnoze staly rozvláčné uspávající přednášky. Snad i proto stojí dnes církev na okraji společnosti a zoufale hledá způsoby, jak oslovit nedůvěřivou veřejnost.
Bez krytí Božím zlatem to jde opravdu těžko.
(2015-01-23, id=243)

PDF verze článku
Zpět na začátek