Církev – Je křesťanství pravicové nebo levicové?


Jistě bychom našli více definic, co znamená levicová a pravicová politika. Snad se dá zjednodušeně říci, že levicově smýšlející občan očekává, že ho zaopatří stát, kdežto pravicově orientovaný člověk se chce o sebe postarat sám. Máme-li stanoveno takovéto měřítko, kam bychom zařadili křesťanství? Je spíše vlevo či vpravo?
Zdá se mi, že odpověď není tak snadná. Křesťanství je svým způsobem levicové, protože věřící člověk se spoléhá na vnější pomoc. Je to ovšem sám Bůh, a nikoli stát, kdo se stará a zaopatřuje. Křesťanství je ale také pravicové, protože zdůrazňuje svobodu a zodpovědnost jednotlivce. Věřící člověk vidí, že bližní potřebuje právě jeho pomoc, a nezříká se své odpovědnosti ve prospěch nějaké instituce.
Takže křesťanská víra má něco z levice i z pravice. Nakonec proč se divit, vždyť Bůh nám dal obě ruce – levou i pravou.
(2002-06-30, id=65)

PDF verze článku
Zpět na začátek