Církev – Církev na kříži


Když se mi zdá, že jsme jako křesťané slabí, bojácní, nepřesvědčiví, když se mi zdá, že postrádáme Boží moc, že nedovedeme konat mocné divy ani zázračně uzdravovat, když se mi zdá, že to jediné, co nám jde dobře, je řečnění a mudrování, pak si v duchu říkám: to nás Bůh opustil? Proč nechává svou církev slabou, bez autority, vydanou všanc posměškům a pohrdání? A je vůbec nějaký Bůh?
A pak si vzpomenu na poslední den Kristův. Což nebyl on právě tak slabý a bezmocný jako jsme my? Což také on nezakoušel výsměch a pošklebky? Nevolal snad také on, Bože, proč jsi mě opustil?
A přece ho neopustil, ale nechal ho splnit své poslání. A stejně tak i my, ač nám ubývá sil a dochází dech, dovršujeme Kristovo poslání a připojujeme se k Jeho utrpení. Ale až se naplní čas, i my vstaneme z mrtvých a zazáříme světu Boží slávou.
(2006-07-31, id=72)

PDF verze článku
Zpět na začátek