Nad Biblí – Pochybnosti Jana Křtitele


V jedenácté kapitole Matoušova evangelia čteme, jak učedníci Jana Křtitele přišli za Ježíšem se zvláštní otázkou:
Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? (Mt 11:3)
Zvláštní na té věci je to, že tazatelé byli vysláni Janem Křtitelem, právě tím, který Ježíše pokřtil ve vodách Jordánu. Copak tehdy neuslyšel hlas z nebe:
Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil. (Mt 3:17)
Zvláštní je nejen otázka, ale i Ježíšova reakce. Neslyšíme slova napomenutí, ba dokonce ani povzdech nad nedostatkem víry Jana Křtitele. Naopak, slyšíme, že Jan Křtitel je největším z proroků. Proč největší? Určitě ne pro skálopevnou víru, ne proto, že by všechno věděl a všemu rozuměl. Spíše proto, že připravil cestu pro Pána Pánů. Toto poslání udělalo z Jana Křtitele v jistém smyslu nejvýznamnějšího člověka ze všech lidí na zemi
Ano, i prorok může mít pochybnosti, tím spíše my. Nebojme se jich, ale přinášejme je Bohu. I my můžeme od Něj dostat povzbuzující odpověď.
(2013-12-15, id=206)

PDF verze článku
Zpět na začátek