Nad Biblí – Velké poslání


Podle evangelisty Matouše se Pán Ježíš před svým nanebevzetím loučil se svými učedníky těmito slovy:
Je mi dána veškerá moc na nebi i zemi (Mt 28:18)
Logicky by Kristus mohl pokračovat asi takto: … a teď se posaďte a dobře se dívejte, co budu dělat. Místo toho se však učedníci dozvěděli, že oni sami mají něco dělat:
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. (Mt 28:19-20)
V tu chvíli jim možná zatrnulo: sami se ze strachu z Židů zamykali v domě a teď by měli jít obrátit svět? Ale Ježíš ještě pokračuje:
A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.
Předtím chodili učedníci se svým Pánem a pomáhali mu, od nynějška bude chodit Pán se svými učedníky a sám jim pomáhat. Tak veliký úkol by sami nezvládli; s Ním, resp. s Jeho veškerou mocí na nebi i na zemi to ale půjde. A také to šlo, a dosud jde.
(2014-06-01, id=216)

PDF verze článku
Zpět na začátek