Nad Biblí – Něco horšího


V páté kapitole Janova evangelia nacházíme jeden z nemnoha klíčů k pochopení lidského utrpení. Hovoří se zde o člověku, který byl 38 let chromý. Třicet osm let je dlouhá doba, tehdy to byl téměř celý život. Onen člověk se přesto stále držel naděje na uzdravení. A skutečně se dočkal.
Podle biblického záznamu ho spatřil Ježíš a po krátkém rozhovoru jej uzdravil. On vstal, vzal své lehátko a hned, bez jakékoliv rehabilitace, začal chodit. Prostě zázrak.
Uzdravený muž se s Ježíšem setkal ještě jednou. Od svého zachránce tehdy dostal důležitou radu: Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího.
Něco horšího? Co může být horšího než 38 let bezmoci na lůžku? Onen muž měl jistě o čem přemýšlet. Prožité utrpení mu posloužilo jako důrazné varování před něčím ještě horším – před odplatou za hřích.
Když na jiném místě Janova evangelia Ježíš v poslední chvíli zachránil cizoložnou ženu před popravou, řekl jí něco podobného: Jdi a už nehřeš. Ona už věděla, jaká je lidská odplata za její hřích – což pak teprve něco horšího, Boží trest!
(2014-09-06, id=223)

PDF verze článku
Zpět na začátek