Nad Biblí – Proč jsem přišel?


V úvodu 61. kapitoly Izajíášova proroctví čteme tato slova:

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych

Církev od nepaměti vztahuje tato slova na Ježíše z Nazaretu. Není divu, vždyť jeho působení mezi lidmi opravdu mělo uvedené rysy. On vskutku přinesl radostnou zvěst, neboli evangelium. On uzdravoval nemocné, osvobozoval spoutané. Lidé jásali, když vjížděl na oslátku do Jeruzaléma.

Zkusme teď pro změnu pohlédnout na svůj vlastní život. S čím přicházíme do své rodiny, zaměstnání, do svého církevního společenství? Co tam přinášíme? Přinášíme vůbec něco nebo naopak spíše bereme? Jaké je vlastně to moje poslání na tomto světě, proč jsem vlastně tady?
Možná, že takový pohled není moc slavný. Ale ještě není vše ztraceno, ještě není všem dnům konec. Je-li Hospodinův duch dosud nad námi, nechme se jím také pomazat – a ledacos se ještě může změnit.

(2014-11-08, id=231)

PDF verze článku
Zpět na začátek