Nad Biblí – Sami nebo s Ježíšem?


Vyznáváme, že Ježíš po svém nanebevzetí sedí po pravici Boha otce. Ač je to určitý paradox, věříme i tomu, že je zde s námi.
Josef s Marií se vraceli z pouti do Jeruzaléma s dobrým pocitem. Zpočátku si ani neuvědomovali, že jim něco chybí. Teprve večer jim to došlo – nemají Ježíše. Vrátili se tedy do Jeruzaléma, a protože tehdy nebyly mobilní telefony, tak své dítě ještě další tři dny úzkostlivě hledali. Nakonec ho našli v chrámu, v domě jeho Otce, jak jim to sám vysvětlil.
Lidský život můžeme vnímat také jako určitou pouť a sami sebe jako poutníky. Jdeme po ní sami nebo s Ježíšem? Cítíme ho po svém boku anebo máme obavu, že jsme Ježíše někde ztratili, že jdeme sami?
Lidský život je pouť, na které Ježíše tady nacházíme a tam zase ztrácíme, někdy se musíme vracet a znovu hledat. Věříme ale, že dřív či později se s ním jistě shledáme.
(2015-01-11, id=240)

PDF verze článku
Zpět na začátek