Nad Biblí – Jak Samuel k slyšení Boha přišel


Mnozí bychom rádi uslyšeli Boží hlas. Jistě, máme Bibli, psané Boží slovo, jenže toto Boží slovo se skládá z tisíce tisíců slov – které z nich je zrovna teď Božím slovem pro mě? Nebo mám přezkoumávat své vlastní myšlenky a hledat, která snad nese boží poselství? Mám ponořit do ticha a čekat na nějaké vnuknutí? Nebo mám rozvažovat nad tím, co mi řekli druzí lidé?
O slyšení Božího hlasu je sepsáno mnoho knih, pořádají se semináře a konference. Přesto slyšení Boha zůstává pro většinu nás otazníkem.
Je zajímavé, jak poprvé zaslechl Boží hlas prorok Samuel, když byl ještě chlapec. V tu chvíli si nic nečetl, nic nestudoval ani neanalyzoval své myšlenky. Prostě si lehl a šel spát. A najednou, snad někde na přechodu mezi bděním a spánkem, zaslechl zřetelné oslovení: Samueli!
Nevím, zda to byl hlas slyšený ušima nebo spíš něco jako závan přicházejícího snu. Samuel sebou možná překvapeně trhnul a otevřel oči. Vůbec ho nenapadlo, že by to byl Boží hlas. Vstal a šel za svým učitelem knězem Élim, protože si myslel, že ho volá on. Vše se opakovalo znovu a ještě jednou. Napotřetí vysvětlil Élí Samuelovi, že ten, kdo ho volá, je samotný Bůh.
Můžeme si z tohoto příběhu vzít nějakou inspiraci? Určitě je možné zmínit aspoň 3 body:
Za prvé, Samuel přebýval v Boží blízkosti; jeho lůžko se totiž nacházelo přímo v chrámu, poblíž schrány úmluvy.
Za druhé, Samuel uslyšel zřetelný hlas a rozuměl, co říká, ale zpočátku ho vůbec nenapadlo, že to k němu vlastně mluví sám Bůh.
Konečně za třetí, měl po ruce duchovního učitele, se kterým mohl záležitost probrat a který mu nakonec i správně poradil.
A ještě na něco bychom neměli zapomínat: Pán Bůh mluví jak sám chce, na jak my si přejeme. V době Samuelova dětství bylo Hospodinovo slovo vzácné. Přesto si Hospodin chlapce Samuela vyvolil za svého proroka a dal se u poznat.
(2015-01-18, id=241)

PDF verze článku
Zpět na začátek