Nad Biblí – Čas pochybností


V biblické knize Kazatel je pasáž o proměnlivosti života. Dobré se střídá se zlým jako na houpačce:
Je čas rození i čas umírání
čas sázet i trhat
čas zabíjet i léčit
čas bořit i čas budovat.
Je čas plakat i čas smát se

čas mlčet a čas mluvit
je čas milovat i čas nenávidět
čas boje i čas pokoje.
(Kaz 3:1-8)
Po mnoho dní, kdy Ježíš chodil se svými učedníky, se snažil vzbudit víru, že On je zaslíbený Mesiáš. A oni mu skutečně uvěřili, i když jejich víra byla leckdy viklavá. Nejtěžší zkouškou své víry prošli, když stáli po křížem, kde viselo tělo jejich Pána – v tu chvíli se zdálo, že je všechno již ztraceno. Přesto již po dvou dnech se jim Ježíš počal zjevovat, a tak vstala téměř z mrtvých i jejich víra. Skeptik Tomáš si směl dokonce sáhnout do Kristových ran, aby znovu uvěřil.
Je zvláštní, že i při posledním setkání učedníků se vzkříšeným Ježíšem na galilejské hoře někteří stále pochybovali. Stále ještě neměli pevnou víru!
Tentokrát už ale nebyl čas na povzbuzování, teď už Ježíš nenabídl žádné další důkazy. Teď nastal čas, aby se učedníci pustili do díla: jděte, získávejte, učte.
A tak bychom mohli knihu Kazatele ještě doplnit:
Je čas pochybovat i čas konat.
(2015-05-31, id=248)

PDF verze článku
Zpět na začátek