Nad Biblí – Křížem krážem


Kniha Job začíná jakousi nebeskou poradou, na kterou přichází také Satan. Jak sám říká, prochází zemi křížem krážem. Zřejmě tuto svou neblahou zálibu provozuje celé věky. Na svých toulkách jednou narazil i na Krista Pána, když se postil na poušti. Satan si musel být vědom toho, že tentokrát má před sebou silného protivníka, přesto si troufl ho pokoušet. Po třetím neúspěšném pokusu uslyšel od Ježíše jasný rozkaz: Odejdi! A Satan musel uposlechnout.
Na jak dlouho ale odešel? O pár let později dostal o Velikonocích příležitost, aby jako ten dávný had rozdrtil Synu člověka patu. Čteme-li ale evangelia pozorně, všimneme si, že na Pána Ježíše dotíral i dřív. Kdo vložil nenávist do srdcí jeho spoluobčanů v Nazaretu a kameny do jejich rukou? Kdo nastrojil vražedné úklady do myslí některých z farizeů a zákoníků a kdo ponoukl Jidáše ke zradě?
Satan byl velice dotěrný. Ježíš ho jednou rozpoznal v samotném učedníku Petrovi, když mu chtěl "dobrácky" rozmlouvat cestu kříže. Znovu zaznělo: Jdi pryč, Satane!
Na nebeské porady už Satan nechodí, už tam nesmí. Křížem krážem zemí však dosud prochází, proto buďme bdělí a nenechme se jím zaskočit.
(2017-03-12, id=261)

PDF verze článku
Zpět na začátek