Nad Biblí – Pojďte a uvidíte!


Podle Janova evangelia Ježíš neměl moc práce se získáním svých prvních učedníků. Prostě kolem nich přešel a oni se obrátili a šli za ním. A že prý by rádi věděli, kde bydlí. Můžeme se možná podivit, že je nenapadlo něco chytřejšího, proč třeba nepoložili nějakou zajímavou teologickou otázku, na kterou by Ježíš jistě znal odpověď. Ale oni jakoby jen chtěli vidět, kde bydlí.
Ježíš však jejich zvědavost přijal a odpověděl: Pojďte a uvidíte. Oni tedy šli a zůstali u něj celý den. Jistě toho nelitovali, vždyť hned poté zvěstovali dalším, že našli Mesiáše, a svého Mistra se pak drželi až do smrti.
Přestože dnes už Kristus nechodí fyzicky po světě, měli bychom využít každou příležitost, která se nám naskytne, kdy můžeme nějakým způsobem pobýt v Jeho blízkosti. Taková zkušenost může dát našemu životu nový směr. A chceme-li být opravdu s Ním, On nás jistě jednoho dne pozve k návštěvě svého nebeského domova. Pojďte a uvidíte A my půjdeme a už s Ním zůstaneme.
(2018-01-14, id=269)

PDF verze článku
Zpět na začátek