Nad Biblí – Farizeové polapení ve své sociální síti


Sociální sítě nejsou vynálezem internetové doby. Vždy žili lidé ve společenstvích, navzájem se sdíleli a jeden druhého také sledovali. Vždy byli lidé, kterým záleželo na tom, co s o nich druzí myslí, protože od toho odvozovali svou vlastní hodnotu. Někteří méně, jiní více.
Jsou totiž dva extrémy – člověk může být samorostem, kterému je jedno, co si o něm druzí myslí. Anebo může být na své sociální síti docela závislý, jestliže dělá vše pro to, aby ho druzí dobře hodnotili.
Takoví asi byli v Ježíšově době farizeové – svoji zbožnost praktikovali tak, aby byli druhými lidmi oceňováni; nedošli však ocenění u Božího syna, Ježíše Krista, když řekl svým učedníkům:
Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu…
A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu…
A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
(Mt 6:1-5)
Lidí závislí na sociálních sítích už mají svou odměnu, když dostávají lajky od svých followerů. Mnohem větší odměna ale čeká na ty, kdo hledají uznání u Boha samotného. A toho, žel, anebo bohudík, na sociálních sítích nenajdeme.
(2018-03-18, id=273)

PDF verze článku
Zpět na začátek