Nad Biblí – Není pokoj jako pokoj


Kdo by si nepřál žít v pokoji? Proč je tedy mezi námi tolik nepokoje?
Není pokoj jako pokoj. Ježíš to věděl, když řekl učedníkům:
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. (Jan 14, 27)
Kristův pokoj je jiný než pokoj tohoto světa – který ostatně skutečným pokojem vůbec není. Kristův pokoj je nejen jiný, je se světským pokojem přímo neslučitelný. Ač to může znít paradoxně, příchod Kristova pokoje vyvolá roztržku, vznikne boj mezi dvěma pokoji. Proto se postaví otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni, jak Pán předpověděl.
Přesto si to tak Pán pokoje přál a už se nemohl dočkat, až to přijde.
Boží pokoj není možné nějak naroubovat na lidský pokojíček; Boží pokoj je jako příval, který musí lidské pokojíky nejdříve vytlačit pryč. Teprve až se každé srdce pokoří před Vládcem pokoje, nastane zaslíbený pokoj mezi lidmi.
(2019-08-18, id=277)

PDF verze článku
Zpět na začátek