Nad Biblí – Popletený Mesiáš


Když Ježíš přišel k Jordánu, aby se dal pokřtít, nevěřil Jan Křtitel svým očím. Ježíš totiž přicházel v zástupu těch, kteří činili pokání. Vždyť tento Ježíš, syn spravedlivého Boha, měl hříšníky soudit, trestat, napravovat, napomínat. A teď to vypadá, jakoby byl na jejich straně!
Když o něco později viděli znalci zákona z řad farizeů, že stoluje s hříšníky a celníky, také se divili. Je-li to Mesiáš, proč se bratříčkuje s hříšníky, což snad netrpí Izrael područí Římanů právě kvůli nim?
Ještě později poslal Jan Křtitel své učedníky za Ježíšem s otázkou: jsi opravdu ten, kdo má přijít, nebo máme čekat jiného?
Ježíš nezapadal do lidských představ o zástupci spravedlivého Boha – ten by přece hříšníky trestal! Ani o mesiáši – vysvoboditeli, který by nejspíš verboval vojáky do povstalecké amády. Jenže Ježíš říká:
Nepřišel jsem svět soudit, ale zachránit. Nepřišel jsem vysvobodit spravedlivé, ale hříšníky.
(2020-01-18, id=280)

PDF verze článku
Zpět na začátek