Nad Biblí – Podivná sešlost u Jordánu


Jan Křtitel pozoroval zástupy lidí, scházejících dolů k jordánskému brodu. Viděl kajícníky, kteří mu naslouchali a chtěli se dát pokřtít na znamení očisty od svých hříchů. Viděl také hlouček jeruzalémských inspektorů, kteří zkoumavě posuzovali, co se zde vlastně děje.
A pak zahlédl toho, na nějž možná nevědomky čekal. Toho, který byl shůry, a kterému nebyl hoden ani zavázat obuv. Syn nejvyššího v lidské podobě.
Jan se zatajených dechem sledoval, co Ježíš udělá. Bude kázat? Udělá nějaký zázrak? Ztrestá hříšníky a pochválí ty zbožné?
Skoro nevěřil svým očím, když ho spatřil v proudu kajícníků. Tím Ježíš vyznačil charakter své mise mezi lidmi – ano, bude kázat, ale hlavně těm, kteří chtějí slyšet; bude dělat zázraky, ale pro ty, kdo věří, a nakonec ztrestá hřích hříšníků – sám na sobě jako Beránek Boží.
(2020-01-19, id=281)

PDF verze článku
Zpět na začátek