Nad Biblí – Malý nebo velký Saul?


Král Saul je jednou z nejproblematičtějších postav biblických dějin. Byl nejistým mužem plným rozporů: pisatel 1. knihy Samuelovy si všímá jeho působivého vzhledu:
Mezi Izraelci nebylo hezčího muže nad něj; od ramen vzhůru převyšoval všechen lid. (1.Sam 9:2)
Vskutku příkladný kandidát na královský úřad – nebo ne?
Další kapitoly však přinášejí jedno překvapení za druhým. Bůh vidí k srdci, a tak prorok Samuel zjevuje zajímavou charakteristiku Saulovy osobnosti: ačkoliv velký postavou, ve svých vlastních očích byl malý:
Zdali jsi nebyl maličký sám u sebe? A předce učiněn jsi hlavou pokolení Izraelských, a pomazal tě Hospodin za krále nad Izraelem. (1.Sam 15:17, Kral.)
Ano, právě malého velkého Saula Bůh vyvolil za prvního krále nad Izraelem. Lid mohl být okouzlen jeho dominantním vzhledem, Bůh mohl pracovat s jeho nízkým sebehodnocením – vždyť On přece rád povyšuje ty nepatrné – nebo snad ne?

Když se Saul a David po Goliášově porážce společně vraceli z boje, veselící se ženy zpěvem chválily oba dva hrdiny. Davida ovšem víc:
Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce. (1.Sam 18:7)
Když to Saul slyšel, ovládla ho žárlivost. Možná se ozval jeho starý komplex méněcennosti, který nebyl zhojen ani Boží přízní a vysokým postavením. Bůh povýšil poníženého, ale v urostlém bojovníkovi přesto zůstala malá, ustrašená, nejistá dušička. Snad i to bylo příčinou Saulova životního pádu.
(2020-02-02, id=282)

PDF verze článku
Zpět na začátek