Nad Biblí – Spor o Boží zákon


Jedním ze sporů, které vedli farizeové s Ježíšem, se točil kolem dodržování resp. porušování Božího zákona. Podle farizeů Ježíš porušoval zákon, protože například v sobotu uzdravoval a dovolil svým učedníkům mlít klasy, nepostil se, neomýval si obřadně ruce před jídlem…
Ježíš naopak vyčítal farizeům pokrytectví, tvrdost srdce, nenávist… Na první pohled to vypadá, jakoby obě strany sporu měly svůj vlastní kodex, kterým vše poměřovali.
Ježíš se ovšem bránil nařčení, že nerespektuje Boží zákon. Řekl,že nikdo nesmí vypustit ze zákona nic vypustit. On nepřišel zákon zrušit, ale naplnit.
Jak to tedy je – kdo je věrný strážce Božího zákona a kdo přikázání přidává nebo vypouští?
Ježíš a farizeové se v této věci neshodli. Jako Ježíšovi učedníci se ale snažíme pochopit, jak to náš Pán myslel. Je-li Božím zákonem milovat svého bližního, pak již sama zloba je porušením přikázání, i když ještě nedošlo k vraždě. Chtivý pohled na ženu je porušením přikázání, přestože ještě nedošlo k cizoložství. Akt přísahy nepřímo potvrzuje, že se člověku jinak nedá věřit, přestože protentokrát třeba slovo splnil.
Zatímco farizeové zredukovali Boží zákon na výčet skutků, Ježíš vidí Boží vůli zapsanou do lidských srdcí. A tento zákon přišel hlásat i naplnit.
(2020-02-16, id=283)

PDF verze článku
Zpět na začátek