Nad Biblí – Abakuk


Před několika tisíci lety žil v Izraeli muž jménem Abakuk. Zůstal nám po něm kousek literatury, totiž několik málo stránek starověké poezie. Přes obrovský časový odstup je to docela zajímavé čtení. V úvodu si Abakuk stěžuje na bezpráví, násilí a nespravedlnost ve společnosti. Vytýká Bohu, jak něco takového může dopustit a proč s tím nic nedělá. – S tímto fňukáním ale ostře kontrastuje závěrečná pasáž. Abakuk se raduje a jásá. Co se změnilo? Nastaly snad lepší časy? Ani náhodou. Ta podstatná změna nastala v Abakukově srdci. On totiž uvěřil, že Bůh má přece jen všecko ve svých rukou a že v pravý čas přijde a zjedná na zemi pořádek. Proto Abakuk vyznává, že i kdyby byl svět kolem něj ještě horší než je, tak se může a bude radovat.
Je to blázen, řeknete možná a mávnete rukou. Není ale nakonec lepší být radostným bláznem než věčně hudrajícím mrzoutem?
(2000-03-31, id=32)

PDF verze článku
Zpět na začátek