Převzaté náměty – Hřebíky v plotě


Žil – byl jeden malý, ale zato vzteklý chlapec. Otec mu jednou dal pytlík hřebíků a řekl mu, aby vždy, když se rozzlobí, zatloukl jeden hřebík do plotu za domem. První den chlapec do plotu zatloukl 37 hřebíků. Během dalších dnů se ale učil svůj hněv postupně krotit a počet zatlučených hřebíků se den za dnem snižoval. Nakonec zjistil, že místo zatloukání hřebíků je jednodušší svou zlost ovládat. A pak přišel den, kdy se chlapec ani jednou nerozčílil. Řekl to otci a ten mu navrhl, aby teď, když se za celý den ani jednou nerozhněvá, vždy jeden hřebík z plotu vytáhl.
Dny míjely a chlapec po čase ohlásil, že v plotě nezůstal už ani jeden hřebík. Tehdy ho vzal otec za ruku a šli spolu k plotu. Tam mu řekl: Udělal jsi to dobře, ale podívej se na ty díry, co zbyly po hřebících. Ten plot už nikdy nebude takový, jaký býval. Pamatuj si: když někomu řekneš něco v zlosti, tak to v jeho duši zanechá právě takové jizvy. Můžeš se mu pak stokrát omluvit, ale ty rány zůstanou.
(2000-02-28, id=21)

PDF verze článku
Zpět na začátek