Člověk a společnost – Jak vzniká byrokracie


Je všeobecně rozšířeným názorem, že byrokracie je produktem zlovolných úředníků, kteří nemají na práci nic jiného než trápit nás, pokojné občany, záplavou předpisů, formulářů, žádostí a razítek. Podívejme se ale na byrokracii z poněkud jiného úhlu. Jaký je prapůvod úřednické mašinérie? Představme si feudálního panovníka, jak se prochází po nádvořích královského zámku. Jednoho dne ho napadne, že by hradební zdi zasluhovaly generální opravu. Nechá tedy rozhlásit po celém království, aby každý dobrovolně přispěl na údržbové práce. Jeho poddaní však nejsou zrovna štědří, a nedají mu nic. Král tedy vyhlásí všeobecnou povinnou daň odvozenou z velikosti osobního majetku. Určení výběrčí daně se však vrátí s prázdnou: všichni poddaní jsou prý bezdomovci! To se králi přirozeně nechce věřit, a tak ustanoví komisi, která má prověřit skutečný majetkový stav poddaných. Komise tedy vydá a rozešle příslušné formuláře i s podrobným návodem k vyplnění. Žel, brzy vyjde najevo, že většina občanů (najednou) neumí číst ani psát. Je tedy zřízen kontrolní úřad, který vyšle posudkové komisaře do všech končin království, aby ověřili gramotnost či negramotnost obyvatel. Protože brzy prosáknou informace, že tito komisaři jsou obyvateli podpláceni, je zřízen dozorčí orgán, který komisaře znovu patřičně proškolí a opatří je podrobnými výkazy o činnosti … A král přemýšlí, kde vzít peníze nejen na opravu hradební zdi, ale i na celý nově vzniklý úřednický aparát.
Ještě si stěžujete si na úředníky? Jeden moudrý muž kdysi řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na kamenem!
(2004-10-31, id=102)

PDF verze článku
Zpět na začátek