Člověk a společnost – Ti dole a ti nahoře


Nářky na politiky slyšíme prakticky neustále. Lidé říkají: „To ti nahoře, ti za to můžou! Starají se jen o svá koryta a na nás dole kašlou.“ Lidé dole se prostě cítí být oběťmi zvůle těch nahoře. Na druhou stranu, kdo ví, co si říkají ti nahoře o těch dole. V paměti mi utkvěl alespoň výrok slavného britského politika Winstona Churchilla: „Stačí pár minut rozhovoru s voličem, aby člověk ztratil víru v demokracii.“
Vypadá to, jako by dnešní společnost nebyla rozdělena ani tak na chudé a bohaté, ale na ty dole a ty nahoře. A jak to bývá, v lidských hlavách můžou za problémy vždycky ti druzí. Škoda že nejsme schopni překročit svůj stín a uvědomit si, že nejsme jen ti dole a ti nahoře. Vždyť každý čověk je v jistém smyslu politikem, když řídí své podřízené v zaměstnání, když vede rodinu nebo když si třeba jen udržuje pořádek ve skříni. A každý politik je v jistém smyslu poddaným, totiž Bohu a jeho zákonům. A tak nejsou jen ti dole a ti nahoře, ale každý člověk má svůj díl povinnosti a zodpovědnosti. Na každém záleží, jak se svých úkolů zhostí.
(2001-11-30, id=113)

PDF verze článku
Zpět na začátek